Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายเก็บน้ำคลองช้างแรก หมู่ที่ 3
   
 
   

 กว้าง 20 เมตร ยาว 60 ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาตรดินลูกรังถมไม่น้อยกว่า 3,960 ลบ.ม บ้านช้างแรก หมู่ที่ 3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560