Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเพชรเกษม-สายไฟแรงสูง หมู่ที่ 3
   
 
   

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.15 เมตร โดยทำการปรับพื้นที่ขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร แล้วเสร็จลงลูกรังพื้นทางเกรดบดอัดหนา เฉลี่ย 0.15 เมตร แล้วเสร็จลงทรายรองพื้น ตั้งแบบวางเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.แล้วเสร็จเทคอนกรีตและหยอดยางมะตอยรอยต่อคอนกรีต แล้วเสร็จลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร รายละเอียดต่างๆตามแบบก่อสร้างที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2560